marginys

marginys
marginỹs sm. (3b) Skr, Plv, (3a) Pn, Al, margìnis (2) Kv 1. margas naminis marškonis audeklas: Marginis – tai keturnytis arba viennytis pakulinis audimas . Dėl kelnių, jupų, sejonų, trinyčių išaudė šįmet ana margìnį J. Akys apraibo marginiùs beaudant Up. Iš menkesnių linų pasdarysim margìnių, bus vyram kelnių Rdm. Rado … ne tik drobės, bet ir visokių brangių marginių BsPI70. Buvo tik įsitaisiusi žalmargį marginį austi LzP. Nuplyšau nuo kaldrų, reiks jau kitimet aust márginio Ds. ^ Margi marginėliai ant sienų pakabinti (langai) Ob. Marginys daug tiesos pasakys (knyga) LTR(Krtn). 2. Vl raštas, ornamentas: Kaip ji tokius márginius (audeklo raštus) ir išaudė! Bgs. Meisteris papuoš mažutes sodybas medžio marginiais P.Cvir. Raudona staltiesė su mėlynai gelsvu marginiu . Ne tik medžiagos spalva, bet ir jos raštas (marginys) turi didelę reikšmę drabužio išvaizdai .pamarginimas, kitos spalvos dėmelė: Griežlės viršutinė kūno dalis yra balzgana su juodu marginiu . Peilis buvo kreivas, aštrus, pliene auksinis marginys įdėtas . 3. Tl kas sudaryta iš ne vienos spalvos daiktų, margumynas: Geltonas saulei į akis besižvalgančių saulėgrąžų marginys . 4. prk. kur daug nevienodumo, įvairumo: Vakariečiai žemaičiai šito marginio vietoje šiandie turi išlygintą linksniavimą K.Būg. Mokytojų rinkosi nepaprastas marginys .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • marginys — marginỹs dkt. Lininiùs mar̃ginius áudžia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blakinukas — blakinùkas sm. (2) toks senovinis marginys: Dabar blakinùkų niekas nenešioja Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cvilikas — ×cvìlikas (l. cwylich, vok. Zwillich) sm. ppr. pl. (1) Iš, (3b) Rdm languotas (raudonų arba mėlynų siūlų su baltais) audeklas užvalkalams, impilams, marginys: Tuoj cvìlikus ausim Dkš. Cvilikai ant įpilų, kurių margymes ir apmatus išmuš į vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • languotas — languotas, a adj. (1) K, NdŽ 1. SD222 turintis daug langų, su langais: Susikirto susikirto klėtelę languotą (d.) Užp, Ut. Pempel, pempel kuoduotoji, kam (kame) tavo kamarelė languotoji? Slnt. 2. keturkampiais langeliais išmargintas: Languotas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marginė — margìnė sf. (2), marginė̃ (3b) NdŽ, Slnt 1. margas audeklas, marginys: Gaspadinei … marginę beaudžiant ir metmenims labai betrūkstant, ji, labai apsimaudijus, pratarė BsMtII196. ^ Iš marginės gimęs, apsiklostysi kaurais KlvK. Marga marginaitė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • margulys — margulỹs sm. (3b) 1. kitos spalvos dėmė, keršulys, margimas: Sniegėtas arklys yr mažais marguleliais Ggr. Vaiko aky margulỹs atsirado Ds. 2. išmarginimas, raštas: Margulyje, nuvestame palube, galima buvo įterpti vienos ar kitos juostos raštą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plečiankos — ×plečiañkos (rus. плeтëнкa) sf. pl. (2) Smn, Lp, Pv toks lininis dvinytas margintas audeklas užvalkalams, marginys: Pavasarį, kūmule, susdėję ausim plečiankàs Mrk. Išsiaudžiau plečiañkų, bus patalų užvalkstis Srj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raštas — 1 rãštas sm. (2) K, rãštai pl. (2) 1. rašomas ar parašytas tekstas: Ižspaustuvė rašto, literų SD47. Anas tinka rãštam rašyt Sv. Raštè gal nėra šito vardo – čia pravardinys Ktk. Jo akys rašte ir rašte, kaip jo ir galva laiko! Alv. Kalbėjau ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raštavonė — ×raštavõnė (l. rusztowanie) sf. (2) 1. ppr. pl. Sdb, Klov, Rm kluono stulpus ar gegnes jungiantis rąstelis: Netvirtai įdėtos raštavonės, gali stogas nugriūt Sml. Jis pasistatė daržinę ant raštavonių Krkl. Kaipgi nebus šaltas namas, kad ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rašytis — rašỹtis sm. (2) rašytinis audeklas, marginys: Puikiausį rašỹtį išaudė, ne arkladekį kokį Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”